Samen sterk, samen beter

LOG IN

Elektronische toedienregistratie (ETDR)

In 2018 is er een werkgroep gestart met hierin vertegenwoordigers van de organisaties om de ETDR situatie in kaart te brengen. Er is een ‘landschapskaart’ gemaakt van ECD, AISSEN en ETDR-app per organisatie.

Na onderzoek bleek dat er verschillende ETDR apps in omloop zijn. Het gevolg hiervan is dat apothekers die voor verschillende instellingen werken, met verschillende ETDR apps moeten werken. Dit brengt voor hen extra beheerskosten en werk met zich mee.

De casemanagers die voor verschillende aanbieders van wijkverpleging werken ervaren ook hinder omdat zij met verschillende apps moeten werken.

Naar aanleiding van dit onderzoek is door de regionale stuurgroep ICT akkoord gegeven op de start van een ETDR project. Het project brengt een advies uit om te komen tot een keuze voor het in gebruik nemen van één of twee apps.

Bij dit project zijn de volgende organisaties betrokken:
Pieter van Foreest, Frankenland, GGZ Delfland, Careyn, Zonnehuis Vlaardingen, Apothekers, Argos Zorggroep en Ipse de Bruggen.

Activiteiten data
Landschap in kaart brengen: 5 maart 2019
Programma van eisen apps: 8 maart 2019
Leveranciers aanschrijven: 25 april 2019
Gekozen leveranciers presentaties laten houden: 9 mei 2019
Advies schrijven n.a.v. presentaties: 7 juni 2019
Advies laten goedkeuren door stuurgroep ICT: 4 juli 2019
Informeren en implementatie goedgekeurde advies: na de zomervakantie 2019

Afgesproken is dat de deelnemende organisaties nieuwe initiatieven voor het implementeren van een ETDR app gedurende dit project uitstellen. U wordt per mail of telefonisch benaderd om te vernemen welke app(s) u gebruikt en wat de voorkeuren zijn. In de projectgroep zijn de apotheken vertegenwoordigd door Joost Roth en Willem Goemans.

Vragen over dit project kunt u stellen aan Sandy Vermeij (projectleider ICT, ZEL) via de mail, svermeij@zel.nl. Vermeld in het onderwerp graag dat het gaat over het ETDR project.

Copyright Zela - Toscani - We Create 2012

Beste gebruiker,

Vul onderstaand uw gegevens in om toegang te krijgen tot uw eigen pagina, het wijzigigen van uw gegevens en het downloaden van documenten.