Samen sterk, samen beter

LOG IN

Farmacogenetica

Farmacogenetica betreft het onderzoek naar de interactie tussen genen en geneesmiddelen en de respons bij het individu. Hiermee wordt beoogd de behandeling met geneesmiddelen voor een individueel persoon te verbeteren door rekening te houden met zijn/haar genetische profiel. Bij 1 op de 10 patiënten worden geneesmiddelen niet naar behoren afgebroken. Een farmacogenetisch profiel kan 1 op de 20 ziekenhuisopnames door bijwerkingen voorkomen. Nederland is wereldwijd voorloper op het gebied van farmacogenetica. De KNMP werkgroep Farmacogenetica werkt al sinds 2005 aan systematisch literatuuronderzoek met het doel adviezen op te stellen over de afhandeling van gen-geneesmiddelinteracties. Deze adviezen zijn via de G-Standaard reeds beschikbaar in de voorschrijfsystemen en (ziekenhuis)apotheekinformatiesystemen.

De pilot Farmacogenetica is gericht op de implementatie van farmacogenetica in de eerstelijnszorg. De pilot zal in begin 2017 van start gaan en loopt tot juli 2018. Per deelnemende apotheek kan van 20 patiënten een farmacogenetisch profiel bepaald worden. De uitslag wordt meegenomen in de medicatiebewaking van de patiënt. Wanneer uit de test een advies over doseringswijziging of overstap naar een ander geneesmiddel volgt, wordt eerst contact opgenomen met de voorschrijver. Patiënten worden geïnformeerd over hun profiel en mogelijke aanpassingen in hun farmacotherapie. Tevens zal patiënten gevraagd worden of ze hun farmacogenetisch profiel met andere zorgverleners willen delen. 

Log in voor meer informatie en downloads.

Klik hier voor het invullen van de evaluatie.

Copyright Zela - Toscani - We Create 2012

Beste gebruiker,

Vul onderstaand uw gegevens in om toegang te krijgen tot uw eigen pagina, het wijzigigen van uw gegevens en het downloaden van documenten.