Samen sterk, samen beter

LOG IN

Persoonsgerichte Zorg

Persoonsgerichte Zorg (PGZ) is zorg waarbij de persoon met zijn mogelijkheden en doelen centraal staat en niet de ziekte.

Dit is nodig omdat niet alle mensen met dezelfde (chronische) ziekte allemaal dezelfde doelen en behoeften hebben. Bovendien vergen de verschillende persoonlijke kenmerken en de context van de persoon een aangepaste aanpak.

Een ideale aanpak is medisch verantwoord én persoonsgericht. Kernelementen van persoonsgerichte zorg zijn: zelfmanagement en samen beslissen. Van de patiënt wordt een actieve rol verwacht terwijl de zorgverlener steeds meer als coach fungeert.

Om goed te kunnen samenwerken op het gebied van Persoonsgerichte Zorg, is het belangrijk dat alle zorgverleners in de eerste lijn Persoonsgerichte Zorg verlenen. Vanuit ZEL wordt daarom samengewerkt met diverse zorggroepen in de regio om Persoonsgerichte Zorg in de hele eerste lijn te implementeren. 

Tijdens de training 'Persoonsgerichte Zorg voor Zorggroepen' wordt dieper ingegaan op het onderwerp.

Vanuit iedere zorggroep is een ambassadeur Persoonsgerichte Zorg verbonden aan ZEL. Namens de ZELA is dat Nico-Jan van den Heuvel, apotheker in apotheek Copenhaege Vlaardingen. Voor vragen of tips kunt u hem bereiken via e-mail: njvandenheuvel@zel.nl

 

Copyright Zela - Toscani - We Create 2012

Beste gebruiker,

Vul onderstaand uw gegevens in om toegang te krijgen tot uw eigen pagina, het wijzigigen van uw gegevens en het downloaden van documenten.