Samen sterk, samen beter

LOG IN

Polyfarmacie bij ouderen

De Inspectie voor de Gezondheidszorg ziet toe op het verantwoord voorschrijven van medicatie, teneinde de medicatieveiligheid van kwetsbare patiënten te verbeteren. Eén van de speerpunten is de medicatiebeoordeling bij kwetsbare ouderen met polyfarmacie, gebaseerd op de multidiciplinaire richtlijn 'Polyfarmacie bij ouderen'.

ZEL en ZELA hebben een toolkit ontwikkeld, die het voor huisartsen en apothekers makkelijk maakt om tot gezamenlijke afspraken te komen en om uitvoering te geven aan de gezamenlijke medicatiebeoordelingen.

Klik hier voor meer informatie.

Copyright Zela - Toscani - We Create 2012

Beste gebruiker,

Vul onderstaand uw gegevens in om toegang te krijgen tot uw eigen pagina, het wijzigigen van uw gegevens en het downloaden van documenten.