Samen sterk, samen beter

LOG IN

Ledenraadpleging

Om de ZELA-dienstverlening goed te laten aansluiten bij de vragen en wensen van de leden heeft het ZELA-bestuur in maart een korte ledenraadpleging gehouden.

Het bestuur wilde graag weten welke thema’s u bezig houden, die het beste in gezamenlijkheid kunnen worden opgepakt.

In totaal is van 15 apothekers een terugkoppeling ontvangen.
De thema's die het meest genoemd werden zijn:
- elektronische toedienregistratie (ETDR)
- communicatie met de ziekenhuizen, medicatieoverdracht
- labwaarden, inzicht hierin
- uitfasering fax
- informatievoorziening richting de leden

Al deze ondewerpen hebben de aandacht van het bestuur.
In het najaar organiseert ZELA een ICT-scholing, oa over Zorgmail, LSP, ETDR en Regioviewer. Datum volgt nog.
Daarnaast zullen wij u via e-mail en nieuwsbrieven informeren over de diverse thema's. 

Copyright Zela - Toscani - We Create 2012

Beste gebruiker,

Vul onderstaand uw gegevens in om toegang te krijgen tot uw eigen pagina, het wijzigigen van uw gegevens en het downloaden van documenten.