Samen sterk, samen beter

LOG IN

Medische noodzaak

In de werkgroep verbeterpunten samenwerking huisartsen apothekers is gekeken naar wat huisartsen en apothekers kunnen doen om de samenwerking te verbeteren. Over medische noodzaak op recept is het onderstaande afgesproken.

Afspraken per 01-01-2016 voor recept op ‘medische noodzaak’ 
In het kader van ‘Het roer moet om’ zijn per 1 januari 2016 geen aanvullende formulieren meer nodig bij een recept op ‘medische noodzaak’. Een maatregel om de administratieve lasten voor huisartsen te verminderen, maar geen oplossing voor ontevreden patiënten, die nog vaak van verschillende partijen (zorgverzekeraars, apothekers, huisartsen) tegenstrijdige, onjuiste of onvolledige informatie ontvangen. 

Hoe werkt het in de praktijk voor huisartsen?
Huisartsen schrijven waar mogelijk generiek voor op basis van de richtlijnen voor de huisartsenzorg. Alleen bij hoge uitzondering, als het medisch onverantwoord is om een patiënt te behandelen met een (generiek) voorkeursmiddel, mag de huisarts de vermelding ‘medische noodzaak’ op een recept noteren. Bijvoorbeeld wanneer er sprake is van een bewezen allergie of intolerantie voor een van de hulpstoffen. Echter, dit is meestal niet goed vast te stellen.

Hoe werkt het in de praktijk voor apothekers?
Apothekers daarentegen hebben van zorgverzekeraars de opdracht gekregen om te controleren of de vermelding ‘medische noodzaak’ op een recept terecht is. Vaak kan een medische noodzaak, ondanks de vermelding op het recept, niet worden toegekend. Bijvoorbeeld, omdat er geen duidelijke reden is, omdat hulpstoffen van het voorkeursmiddel en het merkgeneesmiddel hetzelfde zijn of omdat de patiënt het voorkeursmiddel niet minimaal twee weken heeft geprobeerd.
Daarbij kan de apotheker niet onbeperkt een medische noodzaak ‘goedkeuren’, vanwege de substitutiegraad van zorgverzekeraars (de afspraak om zoveel mogelijk merkmiddelen naar generieke varianten om te zetten) waaraan apothekers moeten voldoen. 

Afspraken medische noodzaak op recept 
Om onnodige discussies en overleg bij huisarts en apotheek te voorkomen, is afgesproken dat de huisarts voor medische noodzaak de patiënt eerst verwijst naar de apotheker voor een gesprek. Omgekeerd zal de apotheker de patiënt niet meer verwijzen naar de huisarts voor een medische noodzaak. Alleen wanneer de apotheker concludeert dat er sprake kan zijn van een terechte medische noodzaak, zal de apotheker dit aan de huisarts terugkoppelen en vragen om een recept met de vermelding ‘medische noodzaak’. 
Daarnaast is het van belang om generiek voor te schrijven en generiek te praten. Dit om verwarring bij patiënten te voorkomen. 

Copyright Zela - Toscani - We Create 2012

Beste gebruiker,

Vul onderstaand uw gegevens in om toegang te krijgen tot uw eigen pagina, het wijzigigen van uw gegevens en het downloaden van documenten.