Samen sterk, samen beter

LOG IN

Stichting Privacyzorg

Bij deze in het kort de gegevens die van belang zijn voor de apotheken die bij ZELA zijn aangesloten en bij St. Privacyzorg een abonnement hebben afgesloten.

Inmiddels heeft u via een email een link ontvangen voor de online evaluatie. Deze dient u zo volledig mogelijk in te vullen.

Naar aanleiding daarvan kan St. Privacyzorg o.a. de registers gaan aanmaken.

Ook heeft u een email ontvangen met inloggegevens tot het klantportaal. Hierin kan iedere apotheker alle nodige informatie halen wat van belang is, zoals het zien van de registers (naar aanleiding van de online evaluatie), het melden van datalekken, het documentmanagent met een overzicht van alle relevante documenten en templates afgestemd op apotheken. (bv privacyverklaring, richtlijnen).

In het Documentmanagement vindt u ook de handleiding van het klantportaal.

Het klantportaal is bedoeld zodat men kan aantonen aan de autoriteiten dat u voldoet aan de nieuwe wetgeving (AVG).

De verwerkersovereenkomsten die reeds in uw bezit zijn kunt u naar St. Privacyzorg opsturen via Servicedesk@privacyzorg.nl of door een ticket in te dienen via het klantportaal. In uw dashboard ziet u dan een knop Tickets in Behandeling waar u een nieuw ticket kan aanmaken en een verwerkersovereenkomst kan uploaden.

De verwerkersovereenkomsten zullen dan door St. Privacyzorg beoordeeld worden of zij voldoen aan de nieuwe wetgeving (AVG) en gekoppeld worden aan uw register.

Indien er nog geen verwerkersovereenkomsten zijn afgesloten met een leverancier zal St. Privacyzorg hiervoor zorgen door als FG uit naam van de apotheek een verwerkersovereenkomst aan te bieden.

Indien een apotheek vragen heeft dient de apotheek deze zelf aan St. Privacyzorg te stellen dmv een ticket aan te maken in het ticketsysteem, een email te sturen naar servicedesk@privacyzorg.nl of te bellen naar 0800-1090.

Indien u uit naam van een apotheek vragen stelt dient u duidelijk de naam van de betreffende apotheek te vermelden omdat het ticket op de juiste apotheek geboekt dient te worden. De apotheken zijn tenslotte lid.

Copyright Zela - Toscani - We Create 2012

Beste gebruiker,

Vul onderstaand uw gegevens in om toegang te krijgen tot uw eigen pagina, het wijzigigen van uw gegevens en het downloaden van documenten.