Samen sterk, samen beter

LOG IN

Voorkeursbeleid (biosimilar) insulines

Diverse zorgverzekeraars voeren vanaf 1 januari 2021 naast de langwerkende insuline glargine (Lantus, Abasaglar), ook voorkeursbeleid op de kortwerkende insulines aspart, isofaan en lispro (Novorapid, Fiasp, Humuline, Humalog).

De KNMP adviseert apothekers om in regionaal verband afspraken te maken over de implementatie van het voorkeursbeleid op insulines door zorgverzekeraars.
Dat kan in FTO-verband (met huisartsen en diabetes verpleegkundigen), maar bij voorkeur worden ook zorgverleners uit de tweede lijn hierbij betrokken.

Het wordt ontraden om patiënten met een hoog risico op ontregeling van de glucosespiegel om te zetten.
Tevens roept de KNMP apothekers op om patiënten die Fiasp gebruiken niet zonder meer over te zetten op Novorapid of de biosimilar insuline aspart. De biosimilar Fiasp bevat de werkzame stof insuline aspart, met toevoeging van de hulpstof nicotinamide waardoor de werking sneller intreedt in vergelijking met Novorapid of insuline aspart. 

Communicatie en overleg tussen alle betrokkenen – waaronder voorschrijvers, zorgverleners en patiënten – is van essentieel belang, net als adequate begeleiding van de patiënt.

Aandachtspunten voor het overstappen van/naar biosimilar insulines zijn beschreven in een document van de Nederlandse Diabetes Federatie.

Nieuwe gebruikers kunnen wel direct goed, conform het voorkeursbeleid van verzekeraars, worden ingesteld. 

Copyright Zela - Toscani - We Create 2012

Beste gebruiker,

Vul onderstaand uw gegevens in om toegang te krijgen tot uw eigen pagina, het wijzigigen van uw gegevens en het downloaden van documenten.