Samen sterk, samen beter

LOG IN

Wet cliëntenrechten bij elektronische verwerking van gegevens

Per 1 juli treedt de Wet cliëntenrechten bij elektronische verwerking van gegevens in werking. Een aantal belangrijke bepalingen in die wet zijn: het recht op kosteloze elektronische inzage van het dossier, het recht op een kosteloos elektronisch afschrift van het dossier en het recht op een overzicht van wie er informatie heeft ingezien (logging gegevens).

Welke mogelijkheden zijn er op dit moment om aan deze wet te kunnen voldoen?

Logging gegevens en een afschrift van het medisch dossier (actueel medicatie overzicht) kunnen via het AIS geproduceerd worden (vraag uw AIS-leverancier naar de instructies). Deze overzichten kunnen digitaal verstrekt worden aan de patiënt. Hiermee voldoet u aan de wettelijke verplichting per 1 juli. 

Let op dat de overzichten op een veilige manier verstrekt worden bijvoorbeeld door ze te versturen via beveiligde mail of door ze persoonlijk te overhandigen op een USB-stick.

Daarnaast is het mogelijk om patiënten een persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO) aan te bieden, bijvoorbeeld middels een van onderstaande producten.

MijnGezondheid.Net van PharmaPartners.

Het digitale patiëntenportaal, Uw Zorg Online, van Pharmeon.

Service Apotheek App van Service Apotheek.

Voor meer informatie of andere aanbieders kunt u ook terecht op de website: www.medmij.nl.

De MedMij-standaard is een van de drie onderdelen (naast Medicatie Proces en Medicatiebewaking) van het VIPP farmacie programma dat de KNMP heeft afgesproken met VWS en waarvoor de plannen momenteel verder worden uitgewerkt. Kijk voor meer informatie op KNMP.nl

Copyright Zela - Toscani - We Create 2012

Beste gebruiker,

Vul onderstaand uw gegevens in om toegang te krijgen tot uw eigen pagina, het wijzigigen van uw gegevens en het downloaden van documenten.