Samen sterk, samen beter

LOG IN

Doelstelling

Doelstelling van ZELA is het behartigen van de belangen van haar leden en het ondersteunen van de leden bij de uitoefening van de taken. Dit houdt onder meer in:

  • bevordering van de samenwerking met andere disciplines, instellingen, zorgverzekeraars.
  • bevordering en borging van de kwaliteit van dienstverlening.
  • versterking van de maatschappelijke positie in relatie tot andere stakeholders (o.a. zorgverzekeraars, zorginstellingen, individuele zorgverleners en met elkaar!).
  • het behoud van de positie van zelfstandig ondernemerschap.


Van de zorggroep kunnen alle apotheken in het werkgebied lid worden.
Het werkgebied bestaat uit drie subregio’s:

  • Delft e.o.
  • Westland
  • Nieuwe Waterweg Noord 


Hierbij moet worden opgemerkt dat de apotheken die toetreden zich committeren aan het leveren van de gezamenlijk vastgestelde kwaliteit. Alle leden hebben een inspanningsverplichting om taken binnen de coöperatie uit te voeren. Op dit moment vertegenwoordigt de zorggroep al 80% van de apotheken in haar werkgebied.

ZELA kiest er duidelijk voor om een professionele en platte organisatie te zijn.

Naast het bestuur zijn er diverse regionale commissies, waarin de leden vertegenwoordigd zijn op basis van de regionale indeling. 

De ZELA wordt ondersteund door ZEL (Zorgorganisatie Eerste Lijn). Zij bewaakt/coördineert de voortgang van de diverse werkgroepen en onderhoudt samen met het bestuur het contact met andere belanghebbenden.

Copyright Zela - Toscani - We Create 2012

Beste gebruiker,

Vul onderstaand uw gegevens in om toegang te krijgen tot uw eigen pagina, het wijzigigen van uw gegevens en het downloaden van documenten.