Samen sterk, samen beter

LOG IN

Werkplan 2019

Hieronder de thema’s die voor 2019 verder uitgewerkt zullen worden.

1. Toedieningsapps (ETDR)

Door de regionale stuurgroep ICT is akkoord gegeven voor de start van een ETDR project. Het project brengt een advies uit om te komen tot een keuze voor het in gebruik nemen van één of twee apps. Bij dit project zijn de volgende organisaties betrokken: Pieter van Foreest, Frankenland, GGZ Delfland, Careyn, Zonnehuis Vlaardingen, Apothekers, Argos Zorggroep en Ipse de Bruggen. 
Afgesproken is dat de deelnemende organisaties nieuwe initiatieven voor het implementeren van een ETDR app gedurende dit project uitstellen.
De leden worden via nieuwsberichten op de hoogte gehouden van de voortgang van dit traject.
Implementatie wordt verwacht na de zomerperiode.

2. Veilige communicatie

Op dit moment is binnen de regionale stuurgroep ICT een keuze gemaakt voor het gebruik van Zorgmail en Siilo als veilige communicatiemiddelen binnen de regio. Een handleiding voor het gebruik van beide applicaties is terug te vinden op de ZEL-website: Zorgmail en Siilo. ZELA zal zich inzetten om het gebruik van deze middelen verder te promoten. Naar verwachting zal de regionale offerte voor het gebruik van Zorgmail op korte termijn getekend worden.

3. Falsified Medicines Directive (FMD)

Elke verpakking van een receptplichtig geneesmiddel in Europa moet vanaf 2019 een uniek serie-nummer hebben dat is vastgelegd in een centrale database. Apotheekmedewerkers mogen dan alleen nog medicijndoosjes met geldige serienummers uitgeven. ZELA gaat de mogelijkheden onderzoeken van een project waarin gekeken wordt hoe je dit proces zo goed mogelijk binnen de praktijk kunt inrichten. Op de website van de KNMP staat informatie over Falsified medicines directive. 

4. Longformularium

Door een werkgroep bestaande uit (kader)huisartsen, kaderverpleegkundigen, specialisten en apothekers is een longformularium ontwikkeld. Dit zal in de loop van 2019 in de regio geïntroduceerd worden.

5. Scholing

Op dit moment wordt weinig gebruik gemaakt van de nascholingen die via het ZELA-abonnement worden aangeboden. Om dit te ondervangen zal enerzijds onderzocht worden op welke thema’s ZELA-leden geschoold willen worden (zie ook punt 5 hieronder). Anderzijds wordt gedacht aan het instellen van een ZELA-eendaagse (naar analogie van de Eendaagse die huisartsen hebben). Dit houdt in dat er jaarlijks een ‘dag’ van ca. 5 uur wordt georganiseerd waarin ZELA-leden met elkaar geschoold gaan worden. Dit is tevens goed voor de regionale contacten en zou kunnen uitgroeien tot een vast begrip in de regio.

6. Ledenraadpleging

In maart 2019 wordt een vragenlijst onder de leden verspreid waarin geïnventariseerd wordt waar de ZELA-leden behoefte aan hebben. Doel hiervan is het aanbod en de meerwaarde van ZELA te vergroten, de leden meer aan zich te binden en de achterban meer bij ZELA te betrekken. 

Copyright Zela - Toscani - We Create 2012

Beste gebruiker,

Vul onderstaand uw gegevens in om toegang te krijgen tot uw eigen pagina, het wijzigigen van uw gegevens en het downloaden van documenten.